Mesekulcs Klub 2017. május

A Bika havában az ifjú, még teljesen bizonytalan, sebezhető növénykék gyökeret akarnak ereszteni. A biztonság iránti igényt a Bikához társítják, melyet szépen mutat ez a kép, az anyaföldbe kapaszkodó gyökerek képe. Ezt is választottam ráhangolódásunk témájául. Álljon itt egy rövid történet ehhez az évköri szakaszhoz:

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. Amikor érezte, hogy már nem fog sokáig élni, meg akarta tudni, hogy a három fiú közül ki lesz méltó utódja, ezért így szolt hozzájuk: - Nemsokára hosszú útra indulok. Mindegyikőtök kap tőlem egy teli zsák virágmagot, és aki távollétemben a legjobban gazdálkodik vele, az lesz az utódom. - Amikor a hosszút után hazatért, megkérdezte a három fiát, mit csináltak a virágmagokkal. Az első fiú egy kincsesládához vezette, amelyet egy hatalmas vasretesz zárt le, ám amint felnyitották a ládát látták, hogy az összes virágmag tönkrement. A második fiú ravaszabb volt: a virágmagokat pénzzé tette, ezt befektette és mivel a pénz gyarapodott, most egy zsák aranypénzt adott a királynak. A király azonban még mindig nem volt teljesen elégedett, és megkérdezte a harmadik fiát, mit csinált a virágmagokkal. Az csak kimutatott az ablakon, ahol a palota kertjében egy virágtenger ragyogott és így szólt: - Nos, én úgy gondoltam, a virágmagok arra valók, hogy a Földbe kerüljenek, és virágok legyenek belőlük, tehát elvetettem őket.

A szegénység-gazdagság, megtartás-elengedés, a kozervativitás mind fontos fogalmak, melyek a Bika archetípusához kapcsolódnak. Ezek megismeréséhez, a témában való elmerüléshez Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című mesével foglalkoztunk.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap, Újpest Önkormányzata és az Újpesti Kultúrális Központ támogatását!

Fényképek 0355 Fényképek 0353m

Fényképek 0346 Fényképek 0349