A kisfiú és az üres virágcserép

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

szuneti mese4kifesto002   Egyszer  régen  élt  egy bölcs és boldog király.

    Egy bánata volt csupán: hogy nem születtek gyermekei.

    Sokat törte a fejét, hogyan  segíthetne magán, míg egyszer remek ötlete támadt:

   "Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom."

    Nyomban  megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat,és kihirdette: - Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fogadom! 

A gyerekek buzgón nekiláttak  az  ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian  szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni.

Szon Il is szorgalmasan öntözte  a  magvakat, de hiába teltek  a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatkozott: a magvak  csak nem akartak kicsírázni. 
"Milyen különös" - álmélkodott Szon Il, s végül az  édesanyjához fordult segítségért. 
- Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? - kérdezte. 
- Talán másik földbe kellene átültedned õket - tanácsolta anyja.

Szon Il átültette a magvakat, de ott sem indultak fejlődésnek. Hamarosan felvirradt  a  nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a  virágokat. Díszbe öltözött az egész város, a sok-sok gyerek  meg az utcára tódult, és szorongatták  a  szebbnél szebb virágokat. A király sorra elhaladt előttük, de  bizony egy szikrányi öröm se látszott az arcán. 

Az egyik ház elõtt azonban  megpillantotta a pityergő  Szon Ilt, aki  üres virágcseréppel álldogált  az utcán. Halvány mosoly derült föl a király arcán, és maga elé hívatta a kisfiút: 

- Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel az  üres  virágcseréppel? - kérdezte tőle. 

Szon Il  hüppögve  mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, hogyan öntözte, gondozta, de azok mégsem indultak fejlődésnek. 

A király ennek hallatára karjába kapta Szon Ilt, és boldogan kiáltotta: 
- Ez az én becsületes kisfiam! 
Az emberek értetlenül nézték, mi történik, és  egyikük  lármázni kezdett: 
-  Miért fogadod örökbe ezt a fiút az üres virágcseréppel? 
A király ekkor így szólt: 
- Minden  virágmag, amit  a  gyermekeknek  kiosztottam, fõtt mag volt. Egy sem csírázhatott ki közülük. 
Az emberek erre helyeslően bólogattak, a gyermekek  pedig, akik a pompás  virágokat  szorongatták, igencsak  elszégyellték magukat hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.


(Koreai népmese)

Színező: Virág a cserépbe