hala160315 opt    Pár percnyi pihenés. Egy csésze tea. Egy bársonyos rózsaszirom.

    Léleksimogató szépségek.

    Egy bájos vagy vicces történet. A színek varázsa.

    Minden hétre egy mese és egy színezhető kép.

    Fogadjátok szeretettel a Mesekulcstól! :)

(A szinező a mese végén található linkről tölthető le.)

A selyemhernyó

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

sarkany160716Csendesen éldegélt az egyszeri házaspár, megvolt a mindennapi kenyerük meg a teájuk. Abból éltek, hogy az asszony selyemhernyókat tenyésztett és elég pénzt szerzett a selymen.

Egyszer, hogy, hogy nem, pusztulni kezdett a sok selyembogár és vége lett az asszony keresetének. Az ura azt hitte, hogy az asszony a hibás és úgy megharagudott szegényre, hogy bolondfejjel otthagyta és másüvé költözködött.
 
Az asszony sora meg egyre rosszabbodott, a cselédei is otthagyták és azt se tudta szegény feje, hogy mihez kezdjen nagy nyomorúságában.

Pirosmalac

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

lany20170820002Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohase volt gyermeke.

Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha a jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelné, csak legyen, akiben öröme teljék.

Telt-múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke, de az nem gyerek volt, hanem egy kismalac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje!

Már iskolába jártak a hatéves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egy korba került velük.

Férjemuram a vásáron

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

viragkehely171015002 optMélyen alszik férjemuram, jóllakottam nyugalomban. Felesége még mélyebben, éjszakai csendességben.

Egyszerre csak felriad az ember, a felesége szava zavarta fel. Pedig csak álmában duruzsolgatott az asszony, mintha szóbeszédje lenne valakivel.

— Ébredj asszony, — kiált rá az ura — mi lelt, hogy még éjszaka sincs pihenője a nyelvednek?

Édesded álmából hökkent fel a némber és tétován hallgat az ura szavára.

— Mi lelt? — kérdi még egyszer az ura — hogy még álmodban is lefetyelgetsz? Mit álmodtál, hogy álmomban engem is felriasztottál?

Kelletlen az asszony szava, kedvetlen a szó szólása.

— Furcsa álom az én álmom, — mondja végül — kár a szót rá vesztegetni.

Mese a fákról

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

eletfa141231Volt idő, régen, nagyon régen volt, mikor nemcsak az emberek és az állatok, hanem a fák is jártak. Elmondom nektek, hogy miért nem járnak most a fák.

Ennek előtte sok ezer esztendővel egy gazdag, telhetetlen ember kiment az erdőbe. Amint ott járt-kelt, erősen megtetszett neki egy nagy, terebélyes tölgyfa, s megszólította:

- Hallod-e, tölgyfa, jere az én udvaromba!

A tölgyfa azt hitte, hogy szegény ember szól hozzá, egyet sem kérette magát, indult az ember után. De még az erdőből ki sem értek, az ember elfáradott, s kérte a tölgyfát:

A kétszívű királyfi

Írta: Super User on . Beküldve: "Én-percek" - léleksimogató mesék és színezők

talalkozas160927001Hallottátok-e hírét a fekete királynak? Túl volt ennek az országa még az Óperenciás-tengeren is, s akkora volt, hogy az áldott nap soha, de soha le nem nyugodott rajta. De nem lehetett semmi szívbéli gyönyörűsége nagy országában a fekete királynak, mert egyetlenegy fia volt, de ennek - akár hiszitek, akár nem - olyan érzékeny szíve volt, hogyha egy félszeg embert vagy oktalan állatot látott, mindjárt sírva fakadt. Sírás volt szegénynek éjjele-nappala, nem esett jól sem étele, sem itala. Ha meglátott egy vak koldust, a szíve csak elfacsarodott, a könnye keservesen hullott, s mindig meg-megfohászkodék:

- Istenem, Istenem, mért is van, hogy az a lelkes állat nem szemlélheti a napot, holdat s a ragyogó csillagokat?

Ha egy oktalan állatot pillantott meg, akkor is sírt-rítt, mint egy kicsi gyermek.

Aj, teremtő Istenem, elbúsulta magát a fekete király. Mit ér neki az az oktalan nagy ország, mit a nagy sereg cifra katona, ha nem lesz az ő halála után, aki azokat kommandírozza? Hiszen ha az ő fia meglát egy béna katonát, mindjárt ellágyul, kiejti a kardot kéziből, s szétzüllik az a nagy sereg.